Dönüşümlü İstasyon Kullanımı

Öğrenciler, bir program çerçevesinde istasyonları dönüşümlü olarak kullanır. İstasyonlardan birinde zSpace yer alır. zSpace, öğretmenin anlatımıyla ders işleme modeli sunmada bir araç olarak kullanılabilir. Bu sayede öğrenciler online eğitimin bir parçası olarak, öğrenme ve pratikle pekiştirme fırsatına sahip olur.
 

Dönüşümlü Laboratuvar Kullanımı

Öğrenciler, bir program çerçevesinde istasyonları dönüşümlü olarak kullanır. İstasyonlardan birinde bilgisayar laboratuvarı ortamında online öğrenme veya zSpace öğrenme modülü yer alır. zSpace, öğretmen anlatımıyla ders işleme veya laboratuvar ortamında ders işleme modeli sunmada bir araç olarak kullanılabilir.
 
 

Bireysel Kullanım

Öğretmenin belirlediği ya da yazılımla belirlenmiş bir modele dayanarak öğrenciler, tespit edilen ihtiyaçlara göre istasyonları dönüşümlü olarak kullanır. Doğrudan ders işleme, online öğrenme ya da tek başına ve ortak öğrenme modelleri için zSpace istasyonlara dahil edilebilir.
 

Ters Yüz Edilmiş Sınıflar

Sınıf dışı zamanda öğrenciler online ödevler yapar. Sınıf içi zamanda ise öğretmenler, öğrencilerin de bizzat sürece dahil olacağı etkileşimli eğitici faaliyetler uygular. Öğrenciler henüz okulda etkileşimli AR/VR eğitim faaliyetleriyle zSpace’i kullanmaya başlamadan önce, uygulamaların kaydedilerek evde izlenebilmesi için zSpace kullanılabilir.
 
 

Online Öğrenme

Öğrenciler geleneksel yüz yüze ders anlatımına katılabilir ve aynı zamanda bireysel ihtiyaçlarına ve ilgili alanlarına göre online eğitim derslerine de katılma fırsatına sahip olabilir. zSpace, öğrencilere etkileşimli deneyimler sunarak online derslere destek verir.
 

Zenginleştirilmiş Sanal Öğrenme

Öğrenciler, ödevlerinin büyük bir kısmını evde yapar ve öğretmenleri eşliğinde laboratuvara veya benzeri yüz yüze eğitim oturumlarına katılım sağlamak için ihtiyaçlarına göre okula geri bildirimde bulunurlar. Ödevlerin yapılmasında evde ve okulda zSpace bilgisayardan yararlanılabilir.
 
 

Esnek Öğrenme

Öğrenciler, öğretmenin desteklediği bir esnek öğrenme programını uygular. Bu programda öğretmen ihtiyaca göre doğrudan destek sağlayabileceği gibi, küçük gruplar halinde de ders işleyebilir. Öğrenciler bilgisayar istasyonlarından ve laboratuvarlardan yararlanabilir. zSpace, laboratuvar ortamında öğrencilerin sürece dahil olacağı etkinliklerle ve etkileşimli deneyimlerle öğrencileri destekler.
 

Uzaktan Öğrenme

Öğrenciler sağlık sebebiyle veya diğer gerekçelerle okula gelemediğinde dersin tamamı uzaktan işlenir. Öğretmenlerin ders içeriklerinin sunumunu canlı akış ile veya gönderi şeklinde paylaşarak sunmasında ya da kaydetmesinde zSpace araç olarak kullanılabilir. Bunun yanı sıra, öğrencilere etkileşimli deneyim kazandırmak amacıyla belirli eğitim ihtiyacı olan öğrencileri seçmek için öğrencilere dizüstü bilgisayar sağlanabilir.