Lise Sonrası Eğitimde zSpace

zSpace Uygulamaları; sertifika eğitimi, lisans eğitimi, yüksek lisans eğitimi ve meslek yüksek okulları seviyesindeki müfredatlara yönelik öğrenme deneyimleri üzerinden öğrencilerin derslere bağlılık geliştirmelerini sağlar..

zSpace ile Öğrenme

Kurumlar, aşağıda belirtilen programlar kapsamında zSpace kullanmaktadır. Ayrıca pek çok yüksek okul ve üniversite de zSpace deneyiminden faydalanmakta, programın ve dersin gerekliliklerini yerine getirmek için kendi içeriklerini, deneyimlerini ve ders işleme ortamını yaratmaktadır.
  • Anatomi ve Fizyoloji
  • Hemşirelik
  • Hayvan Bilimleri
  • Otomotiv
  • Kaynakçılık
  • Doğa ve Fen Bilimleri
  • Adli Tıp
  • Veteriner Bilimleri
  • Veteriner Teknikerliği
  • Bilgisayar Bilimi

Kurumlar ve Uygulamaları

“Uzun süredir gördüğüm en muazzam eğitim aracı olduğunu düşündüm. Objeleri hareket ettirebilme, objeleri kavrama, bir araya getirme ve birbirinden ayırma becerisi tek kelimeyle olağanüstü.”

DR. KATHY WEBSTER
Kurucu Dekan
KGI School of Pharmacy

Michael Torrence

Motlow State Community College Başkanı
Dr. Torrence, lise ve bölge üniversitelerinde teknolojinin aralıksız devam eden etkileri ve sanal, artırılmış ve karma gerçeklikten yararlanılan çokdoruklu (multimodal) öğrenmenin uygulanmasını irdeliyor…

zSpace Tıp Fakültesi Blogu

Günümüzde Doktorların Ameliyatlar İçin zSpace Kullanmalarının Üç Biçimi zSpace Ekibi, devam etmekte olan VR ve Tıbbın Geleceği dizimizin bir parçası olarak sanal gerçeklik ve tıp alanı ile ilgili hikayeler paylaşmaktadır…

Tıp Fakültesi ve Yüksek Okul Kullanıcılarımız

zSpace, dünyanın her yerinde okullarda ve üniversitelerde kullanılmaktadır.

Kurumunuzu dönüştürmeye hazır mısınız?

Her kurumun kendine has ihtiyaçlarının olduğunu biliyoruz. Öğretmenlerinizin ve öğrencilerinizin ihtiyaçlarını karşılayacak bir zSpace Öğrenme Deneyimi oluşturmak için sizinle birlikte çalışacağız.